Language
/ Контакты /

XXII MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH >>>

XXII MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net

XXII MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net Poland, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

08:00 - 14:00 | 05.12.2023

1. CEL:

- Popularyzacja dyscypliny sportu w środowisku szkolnym.
- Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów szkół.
 

2. ORGANIZATOR:

- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
- UKS Złoty Tur Gdynia, FAP
- Gdyńskie Centrum Sportu
 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

- 05 grudnia 2023 na auli ZSCHiE ul. Sambora 48
 

4. KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE:

Szkoły Średnie - prawa ręka:
- Chłopcy: -63, -70, -78, -86, ponad 86 kg,
- Dziewczęta: - 55, -70, ponad 70 kg,

Po zakończeniu finałów rozegrana zostanie kategoria OPEN chłopców i dziewcząt szkół ponadpodstawowych. Kategoria Open nie jest wliczana do klasyfikacji drużynowej.

Szkoła może wystawić MAKSYMALNIE po jednym zawodniku do każdej kategorii wagowej oraz po jednej zawodniczce do każdej kategorii wagowej – drużyna szkolna może się składać maksymalnie z 5 chłopców i 3 dziewczyny.

W zawodach prawo startu mają uczniowie ze wszystkich klas szkół ponadpodstawowych ( w tym maturzyści z klas czwartych).
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA:

- W zawodach biorą udział uczniowie posiadający legitymację gdyńskiej szkoły ponadpodstawowej
- Na zakończenie zawodów organizator przewiduje dodatkową kategorię wagową OPEN. Prawo startu mają zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach wagowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania tej kategorii .
- Zawody odbędą się TYLKO na prawą rękę wg przepisów Federacji Armwrestling Polska
 

6. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem FAP.
- Podstawą zasadą zawodów jest walka do dwóch przegranych, oznacza to, że zawodnik raz przegrywający swoją walkę w pierwszej fazie zawodów może dalej ubiegać się o pierwsze miejsce.
- Dokładny instruktaż dotyczący przepisów, przebiegów walk sportowych przeprowadzony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.
 

7. PUNKTACJA DRUŻYNOWA:

- I miejsce – 10 pkt.
- II miejsce – 7 pkt.
- III miejsce – 5 pkt.
- IV miejsce – 4 pkt.
- V miejsce – 3 pkt.
- VI miejsce – 2 pkt.
 

8. PROGRAM ZAWODÓW:

- 9.00 – odprawa opiekunów reprezentacji szkół
- 9.15 – ważenie wszystkich uczestników zawodów
- 9.45 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie eliminacji

- walki toczyć się będą na dwóch stołach
- poszczególne kategorie wagowe będą rozgrywane do samego końca, z walkami półfinałowymi i finałowymi włącznie.
 

9. ZGŁOSZENIA:

- Zgłoszenia wstępne z podaniem liczby startujących zawodników winny być przesłane droga e-mailową na adres: trenermaciej75@gmail.com.
- Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, listę zawodników (imię i nazwisko, kategoria wagowa), pieczątkę szkoły i pieczątkę dyrektora z podpisem.
 

10. NAGRODY:

- Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wagowych nagrodzeni zostaną medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
- Szkoły, które zajmą miejsca od 1-3 otrzymają puchary.
 

11. UWAGI KOŃCOWE:

- W związku z niemożliwością ustalenia dokładnej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny programu zawodów
- Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, buty sportowe, spodnie sportowe)
- Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będą sędziowie posiadający uprawnienia FAP.
- W przypadku uczestników do lat 18-tu opiekunowie grup zobowiązani są dostarczyć pisemne zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w zawodach.
- Wszyscy startujący zawodnicy do ważenia muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.
- W przypadku niesportowego zachowania organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia zawodnika z zawodów.


Patron medialny: armpower.net

Organizator:
mgr Maciej Sośnicki (tel. 501 646 912), UKS Złoty Tur Gdynia, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, Gdyńskie Centrum Sportu

Language
dsadsa