Language
/ Контакты /

XX OTWARTE MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH >>>

XX OTWARTE MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net

XX OTWARTE MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net Poland, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

09:00 - 15:00 | 06.04.2022

1. CEL:

- Popularyzacja dyscypliny sportu w środowisku szkolnym.
- Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów szkół.

2. ORGANIZATOR:

- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
- UKS Złoty Tur Gdynia, FAP
- Gdyńskie Centrum Sportu

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

- 06 kwietnia 2022 na auli ZSCHiE ul. Sambora 48

4. KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE:

Szkoły Ponadgimnazjalne - prawa ręka:
- Chłopcy: -63, -70, -78, -86, ponad 86 kg,
- Dziewczęta: - 55, -70, ponad 70 kg,

Po zakończeniu finałów rozegrana zostanie kategoria OPEN chłopców i dziewcząt szkół ponadpodstawowych. Kategoria Open nie jest wliczana do klasyfikacji drużynowej.

Szkoła może wystawić MAKSYMALNIE po jednym zawodniku do każdej kategorii wagowej oraz po jednej zawodniczce do każdej kategorii wagowej – drużyna szkolna może się składać maksymalnie z 5 chłopców i 3 dziewczyny.

W zawodach prawo startu mają uczniowie ze wszystkich klas szkół ponadpodstawowych ( w tym maturzyści z klas czwartych).

5. ZASADY UCZESTNICTWA:

- W zawodach biorą udział uczniowie posiadający legitymację gdyńskiej szkoły ponadpodstawowej
- Forma "Otwarta" oznacza, że zawodnicy mogą wziąć udział bez eliminicja w swoich szkołach.
- Na zakończenie zawodów organizator przewiduje dodatkową kategorię wagową OPEN. Prawo startu mają zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w swoich kategoriach wagowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania tej kategorii .
- Zawody odbędą się TYLKO na prawą rękę wg przepisów Federacji Armwrestling Polska

6. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem FAP.
- Podstawą zasadą zawodów jest walka do dwóch przegranych, oznacza to, że zawodnik raz przegrywający swoją walkę w pierwszej fazie zawodów może dalej ubiegać się o pierwsze miejsce.
- Dokładny instruktaż dotyczący przepisów, przebiegów walk sportowych przeprowadzony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

7. PUNKTACJA DRUŻYNOWA:

- I miejsce – 10 pkt.
- II miejsce – 7 pkt.
- III miejsce – 5 pkt.
- IV miejsce – 4 pkt.
- V miejsce – 3 pkt.
- VI miejsce – 2 pkt.

8. PROGRAM ZAWODÓW:

- 9.00 – odprawa opiekunów reprezentacji szkół
- 9.15 – ważenie wszystkich uczestników zawodów
- 9.45 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie eliminacji

- walki toczyć się będą na dwóch stołach
- poszczególne kategorie wagowe będą rozgrywane do samego końca, z walkami półfinałowymi i finałowymi włącznie.

9. ZGŁOSZENIA:

- Zgłoszenia wstępne z podaniem liczby startujących zawodników winny być przesłane droga e-mailową na adres: trenermaciej75@gmail.com.
- Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, listę zawodników (imię i nazwisko, kategoria wagowa), pieczątkę szkoły i pieczątkę dyrektora z podpisem.

10. NAGRODY:

- Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wagowych nagrodzeni zostaną medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe do miejsca trzeciego w każdej kategorii (bez Open).
- Szkoły, które zajmą miejsca od 1-3 otrzymają puchary.

11. UWAGI KOŃCOWE:

- W związku z niemożliwością ustalenia dokładnej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny programu zawodów
- Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, buty sportowe, spodnie sportowe)
- Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będą sędziowie posiadający uprawnienia FAP.
- W przypadku uczestników do lat 18-tu opiekunowie grup zobowiązani są dostarczyć pisemne zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w zawodach.
- Wszyscy startujący zawodnicy do ważenia muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.
- W przypadku niesportowego zachowania organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia zawodnika z zawodów.

UWAGI KOŃCOWE:

W odniesieniu do panującej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zawodów oraz obostrzeniami rządowymi związanymi z organizacją imprez Organizator zastrzega sobie przeprowadzenie zawodów według obowiązujących na ten czas zasad i wytycznych epidemiologicznych.
 

Patron medialny: armpower.net

Organizator:
mgr Maciej Sośnicki (tel. 501 646 912), UKS Złoty Tur Gdynia, Gdyńskie Centrum Sportu


XX OTWARTE MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Gdynia, 2022-04-06


CHŁOPCY RĘKA PRAWA 63 KG
1.JAKUB ZAWIŃSKI (CKZIU NR 2)
2.KSAWERY WESOŁOWSKI (ZSCHIE)
3.BARTŁOMIEJ PATELCZYK (ZSAE)
4.SZYMON KOWALKE (II LO)
5.JAKUB SZOSTAKOWSKI (ZSHG)
6.TOMASZ DUNAJEWSKI (XIV LO)

CHŁOPCY RĘKA PRAWA 70 KG
1.MATEUSZ GRZEŚKIEWICZ (ZSCHIE)
2.ADAM OLESKI (ZSHG)
3.SZYMON HOŁOMEJ (ZSAE)
4.MATEUSZ BRAUER (XIV LO)

CHŁOPCY RĘKA PRAWA 78 KG
1.JAKUB LEPPEK (ZSCHIE)
2.DOMINIK WENTK (CKZIU NR 2)
3.OLIWIER HĘĆKA (1 ALO)
4.DAWID ZAKRZEWSKI (XIV LO)
5.OLAF PIOTROWSKI (ZSAE)

CHŁOPCY RĘKA PRAWA 86 KG
1.ALEKSANDER OGONOWSKI (II LO)
2.NIKODEM PLATA (CKZIU NR 2)
3.DOMINIK BOBROWSKI (1 ALO)
4.WOJCIECH MAKOWSKI (ZSCHIE)
5.JAKUB STELMASZUK (XIV LO)

CHŁOPCY RĘKA PRAWA +86 KG
1.ANTONI DOPKE (ZSCHIE)
2.MAKSYMILIAN CZAJA (CKZIU NR 2)
3.KONRAD WAWRZYNIAK (ZSHG)
4.KAMIL SZLAGOWSKI (XIV LO)
5.ADRIAN JURKOWSKI (1 ALO)

DZIEWCZĘTA RĘKA PRAWA 55 KG
1.PATRYCJA PIELGRZYMOWSKA (CKZIU NR 2)
2.IGA SAJ (II LO)
3.OLIWIA ANKIEWICZ (ZSCHIE)
4.KARINA DARGACZ (XIV LO)
5.NATALIA ALKIEWICZ (1 ALO)

DZIEWCZĘTA RĘKA PRAWA 70 KG
1.KLAUDIA ŻOŁNOWSKA (ZSHG)
2.JUSTYNA ŚWIĄTKOWSKA (ZSCHIE)
3.WIKTORIA GOLIAT (CKZIU NR 2)
4.IGA HALK (1 ALO)
5.KAROLINA TRUSZKOWSKA (XIV LO)

DZIEWCZĘTA RĘKA PRAWA +70 KG
1.MARCELINA ALEKSANDER (XIV LO)
2.KINGA KACPRZYK (1 ALO)
3.NIKOLA JANKOWSKA (ZSHG)
4.NATALIA KASZUBA (ZSCHIE)
5.JOANNA PIENCZKE (ZSAE)

DZIEWCZĘTA RĘKA PRAWA OPEN
1.MARCELINA ALEKSANDER (XIV LO)
2.ANGELIKA LENARCZYK (ZSHG)
3.NIKOLA JANKOWSKA (ZSHG)
4.KINGA KACPRZYK (1 ALO)
5.IGA SAJ (II LO)

CHŁOPCY RĘKA PRAWA OPEN
1.ANTONI DOPKE (ZSCHIE)
2.MAKSYMILIAN CZAJA (CKZIU NR 2)
3.ALEKSANDER OGONOWSKI (II LO)
4.NIKODEM PLATA (CKZIU NR 2)
5.JAKUB LEPPEK (ZSCHIE)
6.MATEUSZ GRZEŚKIEWICZ (ZSCHIE)
7.DOMINIK WENTK (CKZIU NR 2)
8.DOMINIK BOBROWSKI (1 ALO)
9.KSAWERY WESOŁOWSKI (ZSCHIE)
10.BARTŁOMIEJ PATELCZYK (ZSAE)
11.OLIWIER HĘĆKA (1 ALO)
12.SZYMON HOŁOMEJ (ZSAE)

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
(Klasyfikacja drużynowa zgodnie z regulaminem zawodów - bez kategorii Open)

1. ZSCHIE (Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni) - 57 points.
2. CKZIU NR 2 (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni) - 46 points.
3. XIV LO (XIV Liceum Ogólnokształcące) - 34 points.
4. ZSHG (Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych) - 30 points.
5. 1 ALO (I Akademickie Liceum Ogólnokształcące) - 27 points.
6. II LO (II Liceum Ogólnokształcące) - 21 points.
7. ZSAE (Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych) - 16 points.

Language
dsadsa