Language
/ Контакты /

OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W ARMWRESTLINGU – SIERADZ 2021 >>>

OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W ARMWRESTLINGU – SIERADZ 2021 # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net

OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH W ARMWRESTLINGU – SIERADZ 2021 # Aрмспорт # Armsport # Armpower.net Poland, Sieradz, Restauracja Przystań nad Wartą, ul. Portowa 2

11:00 - 20:00 | 14.08.2021

OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH

W ARMWRESTLINGU – SIERADZ 2021

Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO


Termin zawodów: 14-08-2021 rok

Miejsce zawodów: Sieradz, Restauracja Przystań nad Wartą ul. Portowa 2, 98-200 Sieradz

Rejestracja i ważenie: 14-08-2021 rok, godz. 11.00 – 12.00 (Restauracja Przystań nad Wartą)

Start zawodów: godz. 12.00


Uczestnicy zawodów:
- W zawodach mogą wziąć udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają legitymację emeryta lub rencisty służb mundurowych (siły zbrojne, policja, straż graniczna, straż pożarna, różnego rodzaju służby specjalne oraz administracyjne)


Kategorie wagowe:

Mężczyźni / prawa ręka:

- Masters (40 - 49 lat): do 86kg, +86kg
- Grand Masters ( 50 59 lat): do 86kg, +86kg
- Senior Grand Masters ( +60 lat): do 86kg, +86kg
- Prezesów stowarzyszeń Emerytów Służb Mundurowych: OPEN

Kobiety / prawa ręka:

- Masters, Grand oraz Senior Grand Masters (+ 40 lat): OPEN

Nagrody:

- Medale (miejsce I, II i III) w każdej kategorii
- Puchary (miejsce I) w każdej kategorii

Zgłoszenia i opłata startowa:

- Zgłaszanie imienne składu osobowego drużyn biorących udział w zawodach i osób towarzyszących – do dnia 07.08. 2021 r.
- Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej na adres: zzwpsieradz@wp.pl, lub w formie pisemnej na adres Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu  ul. al. Grunwaldzka 14/3, 98-200 Sieradz.
- Każdy uczestnik zawodów dokonuje opłaty startowej:
1 os.x15 zł = 15,00 zł lub
drużyna zgłoszona do zawodów : 3x15 zł zespołów = 45,00 zł .

Wpłaty należy dokonać na konto ZR ZŻWP w Sieradzu BGŻ SA 30 2030 0045 1110 0000 0353 5700


Uwagi końcowe:

- Każdy zawodnik może wystartować tylko i wyłącznie w stroju sportowym (koszulka z krótkim rękawkiem i spodnie sportowe).
- Każdy zawodnik powinien posiadać legitymację emeryta, lub rencisty służb mundurowych
- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione kontuzje i urazy,
- Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie
- Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
- Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu uzależnione od ogłoszonych na ten czas ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.


Organizator:

Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe” Wspólnota” ;
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu

Komandor turnieju:

ppłk rez. Janusz MARCINIAK tel.508 317 510 e- mail: zzwpsieradz@wp.pl,

Patronat:

Prezydent Miasta Sieradza
Federacja Armwrestling Polska
tel. 58 621 93 08
e-mail: polisharmwrestling@gmail.com

Patronat medialny:

www.armpower.net
Telewizja 8TVR

 

--------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ EMERYTÓW SŁUŻB
MUNDUROWYCHW ARMWRESTLINGU – SIERADZ 2021
Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO.
SIERADZ 14.08.2021 r
      
Organizator: 
Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP
98-200 Sieradz  al. Grunwaldzka 14/3, zzwpsieradz@wp.pl
Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe” Wspólnota”

1. Nazwa i adres  zespołu …………………………………………………….
.……………………………….......…………………………………………………
…………………………………..............................................................

2. Imiona i nazwiska uczestników oraz kategorie i waga,:
(np. Jan Nowak - Grand Masters  + 86kg)

  1/…………………………………………………….

  2/……………………………………………………..

  3/………………………………………………………

 


    ..............................                                                    …………………………………
    Data                                                                                      Podpis

 

Kat. Masters wiek 40-49 lat / waga do 86 kg:
1. Jarosław Zalewski / Gołdab (warmińsko-mazurskie)
2. Grzegorz Zgórzyński / Jaworzno (śląskie)

Kat. Grand Masters wiek 50-59 / waga +86 kg:
1. Mirosław Kaźmierski / Reda (pomorskie)
2. Ireneusz Wolman / Sieradz (łódzkie)

Kat. Senior Grand Masters wiek 60+ / waga +86 kg
1. Mirosław Marciniak / Zd-Wola (łódzkie)
2. Janusz Marciniak / Sieradz (łódzkie)

Kat.OPEN Kobiet:
1. Stanisława Bakowicz / Sieradz (łódzkie)
2. Irena Kowalska / Zd-Wola (łódzkie)
3. Irena Machlańska / Sieradz (łódzkie)

Kat.Prezesi Związków Emerytów Mundurowych Open:
1. Janusz Marciniak Związek Emerytów WP
2. Zbigniew Sośnicki Związek Emerytów Policji

 

Language
dsadsa